De uitdagingen van Fusies & Overnames (F&O)

  • Historisch leveren 60-70% van fusies & overnames geen waarde op
  • De druk op de rendements eis (ROI, "return on investment") neemt toe

  • F&O is veelal gebaseerd op opportunisme in plaats van op strategie
  • Het F&O proces is veelal onderschat voor wat betreft de vereiste management aandacht, de impact op het bedrijf en de belanghebbende en en de gerelateerde emoties.
  • De  integratie na de deal wordt veelal onderschat (“te weinig en te laat")

  • Aansturing en begeleiding van een complex proces met veel disciplines, veel betrokkenen en verschillende belangen en emoties..

 

 

UA-44138131-1